2013. december 22., vasárnap

Adam Elsheimer (1578-1610)

  Adam Elsheimer, német festő, szül. Majna-Frankfurt 1578, meghalt 1610.
 A korai barokk festészetet képviselte.  A frankfurti Uffenbach tanítványa volt. 1600-ban Velencébe utazott, Rottenhammer műhelyében dolgozott, majd Rómába költözött ahol V. Pál pápa segítsége, támogatása  kíséri élete végéig. 

Többnyire rézlapokra festett kisméretű vallásos és mítoszi tárgyú képeivel vált híressé. Művei számos múzeumban megtekinthető. Ezeken stílusát az alakok és olaszos tájképi környezetük egységes felfogása s a fény és árnyéknak gyakran mesterséges világítás mellett való újszerű elosztása jellemzi, amivel az északi képírás fejlődésére s közvetve Rembrandtra is nagy hatással volt. Legjellegzetesebb művei Trója égése, Menekülés Egyiptomba (München, Alte Pinakothek), Philemon és Baucisz (Drezda), Bacchus ifjúsága (Frankfurt).
Forrás: NGS

2013. december 20., péntek

Giovanni Dalmata (1445 körül - 1509 körül)

  
Dalmata,  Giovanni olasz szobrász, családi neve  Ivan Duknovic, született Trogir) 1445, meghalt 1509. Életéről és munkásságáról nagyon keveset tudunk. A korai reneszánsz márványfaragó szobrászainak egyike volt. 1470-től Rómában Andrea Bregno, majd Mino da Fiesoléval dolgozott. 1476-ban Roverella bíboros síremlékét faragja (S. Clemente-templom). 1480-as évektől Budán Mátyás király foglalkoztatta, akitől 1488-ban a szlavón Majkovec várát nyeri adományul. Ezt 1490-ben Mátyás halála után elveszti s szülővárosába költözik, ahol a dómnak két szobrot farag. 1509. Anconában a Gianelli síremléket faragja. 

2013. december 13., péntek

Hans von Aachen

Hans von Aachen német festő, született Kölnben 1552, meghalt Prágában 1615. március 4. Nevét apja szülővárosáról kapta a Németországi Aachen-ről. Korának híres manieristája volt.

Hosszú időt töltött Olaszországba 1574-1588 között. Velencében, Rómába és Firenzében tanult, tanulmányozta a manierista technikát. Tanulmányozta Tintoretto és Michelangeló munkáit. Egész élete során nagy hatással volt Bartholomeus Spranger és Hendrick Goltzius, akik abban az időben uralták Németország művészeti életét. 1855-ben tér vissza - mint a nemesi házak festője - Kölnben, Münchenben, végül Prágában. II. Rudolf császár udvarának hivatásos festőjeként dolgozott és élt. Az általa készített történelmi és vallási témájú műveivel szerzett hírnevet.1605-ben lovagi címmel tüntette ki II. Rudolf császár és magyar király. Párfogói között volt a Fugger család is. Stílusa sajátosan egyenlőtlen, vegyesen német és modorosan alkalmazott olaszos elemeket feltüntető. Festett oltárképeket (Augsburg, Ulrichskirche), portrékat ( II. Rudolf arcképe ), de legnagyobb hatást gyakoroltak kortársaira nudizmust dicsőítő mitológiai képei (Jupiter, Antiopé és Ámor, Bécs, művészettörténeti múzeum). Tanítványai voltak Peter Isaak, Joseph Heintz.

Forrás: de.Wikipedia  leXXikon 10.000 Meisterwerke